Kinh doanh & sửa chữa Trang thiết bị máy tính - Vật tư ngành ảnh Hỗ trợ: info@ioi.vn Tư vấn: 0938 138 807
Thông báo của tôi0

Samyang 14mm T3.1 VDSLR MK2

11.900.000₫ Còn hàng
Mô tả đang cập nhật
Ngàm:
alt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Product VDSLR 14mm T3.1 MK2
Maximum T-stop T3.1
Optical Construction 14 Elements in 10 Groups
Negative size 24 x 36 mm
Angle of View Full Frame(1:1x) 115.7°
Super 35 98.4°
APS-C (1:1.5x) 92.5°
APS-C (1:1.6x) 89.1°
MFT (1:2x) 72.7°
Minimum Focusing Distance (∞ ~) 0.28 m
Filter Size (mm) 77
Diaphragm Blades 9
Angle Focus angle 139°
Aperture Angle Nikon F 45°
Others 36°
Weather Sealing Nikon F X
Others O
Size Canon EF 87.0 x 96.1 mm
Sony E 87.0 x 122.1 mm
Nikon F 87.0 x 93.6 mm
Canon M 87.0 x 123.0 mm
Fuji X 87.0 x 123.4 mm
MFT 87.0 x 120.9 mm
Weight Canon EF 650.2 g
Sony E 711.2g
Nikon F 639.6.0 g
Canon M 696.4 g
Fuji X 697.4 g
MFT 692.8 g